Fusionen mellan Augeo Group AB och Vaxxa AB är verkställd

Den 20 mars 2023 meddelades det att styrelserna i Augeo Group AB och i dotterbolaget Vaxxa AB beslutat att genomföra en fusion där dotterbolaget Vaxxa AB skulle gå upp i Augeo Group AB. Bolagsverket har nu meddelat att fusionen verkställs per den 27  juni där Vaxxa AB upplösts och uppgått i Augeo Group AB.

 

Augeo Group AB är under namnändring till Vaxxa AB.

 

Som ett resultat av fusionen bedöms Vaxxas kundunderlag och webbplatstrafik öka synligheten för Vaxxa samt agera som en brygga mellan Vaxxas verksamhet och aktien, vilket spås attrahera en bredare aktieägarbas.

 

Vaxxas nya IR-hemsida offentliggörs i augusti. Innan dess finns all information att tillgå på augeogroup.se.

 

Augeo Group AB, u.ä.t. Vaxxa AB är listade på Spotlight Stock Market i Sverige.

 

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
070-530 31 23
[email protected]

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

E-legitimation

Logga in säkert med bl.a. BankID.

Logga in säkert med bl.a. BankID.

International Login

Open to users outside of Sweden.

Open to users outside of Sweden.

Create Account

Open to users outside of Sweden.

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se Endast svenska och finska företag eller privatpersoner kan sälja på Vaxxa.se.

If you are located outside of Sweden, you can login and register with your e-mail and a password. Selling is only available to Swedish and Finnish customers.

Visa original