Fusionen mellan Augeo Group AB och Vaxxa AB är verkställd

Den 20 mars 2023 meddelades det att styrelserna i Augeo Group AB och i dotterbolaget Vaxxa AB beslutat att genomföra en fusion där dotterbolaget Vaxxa AB skulle gå upp i Augeo Group AB. Bolagsverket har nu meddelat att fusionen verkställs per den 27  juni där Vaxxa AB upplösts och uppgått i Augeo Group AB.

 

Augeo Group AB är under namnändring till Vaxxa AB.

 

Som ett resultat av fusionen bedöms Vaxxas kundunderlag och webbplatstrafik öka synligheten för Vaxxa samt agera som en brygga mellan Vaxxas verksamhet och aktien, vilket spås attrahera en bredare aktieägarbas.

 

Vaxxas nya IR-hemsida offentliggörs i augusti. Innan dess finns all information att tillgå på augeogroup.se.

 

Augeo Group AB, u.ä.t. Vaxxa AB är listade på Spotlight Stock Market i Sverige.

 

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
070-530 31 23
[email protected]

Att lyfta moms

Lägg bud som företag / Direktköp som företag

Om du är intresserad av att lyfta moms vid en lyckad affär så är det viktigt att du lägger ditt bud/köper som företag/näringsidkare. Moms redovisas då på avtalen som skickas ut.
Om du lägger bud/köper som privatperson så listas inte moms på avtalen.

 

Hur gör jag det?
Du budar/köper som företag genom att se till att det står att du är inloggad som företag i menyn. Det går även att välja i rutan där du lägger bud.

 

Jag kan inte växla till företag
Då innebär det att du inte har skapat ett företagskonto. Skicka ett mail till oss på [email protected] med företagsuppgifterna så ser vi till att registrera detta. 

 

Är det en momsfri försäljning?
Det framgår alltid i samband med priset ifall lyftbar moms finns.

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

Skapa konto

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se

 

Vaxxa.se är tillgängligt för köpare i

Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 

Vaxxa.se är tillgängligt för säljare med svenskt företag eller personnummer.

 

Vaxxa.se is available for buyers in Sweden, Norway, Denmark and Finland

 

Vaxxa.se is only available for sellers in Sweden

Som privatperson kan du vid behov aktivera ett företagskonto i efterhand .

Vill du hantera ett befintligt företagskonto, skapar du ett privatpersonkonto och ber en kollega meddela oss att du önskar tillgång.

Visa original