Faq

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om att köpa och sälja på Vaxxa. Hittar du inte svar på din fråga nedan är du välkommen att kontakta vår support!

Så funkar det

För att kunna nyttja Vaxxas tjänster genom att; publicera objekt på auktion eller delta i budgivningar på vaxxa.se – måste du vara en registrerad användare.

 

Skapa ett kostnadsfritt konto här!

 

Ska du sälja och köpa via ett företag skapar du ett företagskonto, annars skapar du ett privat konto.

 

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på vaxxa.se.

Alla som har svenskt företag eller svenskt personnummer kan sälja på vaxxa.se. Du kan publicera objekt till försäljning själv eller ta hjälp av Vaxxas auktionsmäklare.

 

Läs mer om att sälja med Vaxxa här.

 

Vaxxa.se is only available for sellers in Sweden.

Vaxxa.se är tillgängligt för köpare både inom och utanför Sverige. Du kan köpa objekt genom budgivning på auktion eller till fast pris på direktköp.

 

Läs mer om att köpa med Vaxxa här!

Till alla köp tillkommer en serviceavgift utöver objektets pris. Serviceavgiften finns redovisad på specifik auktion eller direktköp.

 

Vaxxa har en procentuell och dynamisk serviceavgift som baseras på objektets slutpris. Serviceavgiften betalas enbart i de fall det blir en affär. 

När du lägger ut annonsen själv tas en försäljningsavgift ut baserad på slutpriset exklusive moms. Avgiften är procentuell och dras av vid utbetalningen till dig efter försäljningen. Om objektet inte blir sålt debiteras ingen avgift.

 

Prislista exklusive moms
50.000kr & mer = 4% 
20.000 – 49.999kr = 5%
10.000 – 19.999kr = 10%
0 – 9.999kr = 15%

 

Du lägger ut annonser enkelt på sidan Skapa Auktion på ditt konto här.

 

Behöver du istället få hjälp med fotografering och annonsbeskrivning kan du ta hjälp av en auktionsmäklare. Då tar vi en provisionsbaserad ersättning av dig baserat på försäljningspriset exklusive moms. Prislistan och kontaktuppgifter hittar du här.

 

Det kostar ingenting om objektet inte blir sålt.

På Vaxxa ges både privatpersoner och företag flexibiliteten att antingen själva lägga ut annonser för budgivning eller att överlåta hela försäljningsprocessen till en auktionsmäklare. Dessutom samarbetar vi med konkursförvaltare för att hantera utförsäljningar av konkursbon.

 

Dessa olika försäljningsmetoder medför olika förutsättningar men för att säkerställa en klar och smidig köpupplevelse för dig, specificeras tydligt vilken typ av försäljning varje annons avser.

Direktköp är en vanlig annons på vaxxa.se. Om objekt inte blir sålda på auktion får säljare möjligheten att publicera sitt objekt till försäljning via en vanlig annons med fast pris.

 

Se alla direktköp här.

Det framgår i annonsen om objektet har avdragbar moms eller inte. Står det “Momsfri försäljning” har objektet ej avdragbar moms.

 

Vid auktion och objektet har avdragbar moms läggs buden exklusive moms. Har objektet ej avdragbar moms och det står “Momsfri försäljning”, läggs buden inklusive ej avdragbar moms. Då tillkommer ej moms utöver budet.

 

Notera däremot att serviceavgiften alltid har avdragbar moms och presenteras exklusive moms. Det tillkommer därför 25% moms på serviceavgiften vid köp.

Budgivning / Auktioner

För att kunna delta i budgivningar behöver du ha ett användarkonto och vara inloggad på vaxxa.se.

 

Väl inloggad klickar du enkelt in dig på auktionen till det objekt du vill buda på, och klickar på “Lägg bud”.

 

Du kan välja att antingen lägga ett direktbud eller ett autobud. Autobud innebär att vaxxa.se budar automatiskt åt dig till dess att maxbeloppet är uppnått.

Eftersom både privatpersoner och företag, inom och utanför Sverige kan lägga bud, har Vaxxa valt att göra kompromissen att budgivningen sker antingen exklusive moms, eller inklusive ej avdragbar moms. Det möjliggör en tydligare budgivning med fasta enkla budintervall.

Budnivåerna består av två delar:

För bud under 10 000 kr är minimum-bud 100 kr per bud. För bud över 10 000 kr är minimum-bud 1000 kr per bud.

Reservationspriset är det lägsta pris som säljaren begär för objektet. Vilket reservationspriset är ligger dolt, men det går alltid att se om reservationspriset är uppnått eller ej.

 

Reservationspriset är till för att kunna slutföra merparten av auktionerna per automatik utan att behöva stämma av varje enskilt auktionsavslut. I de fall där reservationspriset inte har uppnåtts, kan Vaxxa komma att inleda prisförhandling mellan högsta budgivaren och säljaren. 

Utgångspris är det belopp som samtliga auktioner startar på. Vissa auktioner börjar med ett startbud som understiger objektets marknadsvärde och är procentuellt beräknat av Vaxxa. Utropspriset förenklar användarupplevelsen vid deltagandet av en budgivning. 

Om du har lagt ett autobud budar sidan automatiskt åt dig till dess att autobudet är uppnått. Mer ingående innebär autobud att du anger det pris du maximalt vill betala för objektet. Därmed höjs ditt bud automatiskt när en annan budgivare väljer att lägga ett högre bud än ditt senaste. I budhistoriken kan du se att ditt bud höjts automatiskt, detta visas då som ett ”autobud”.

 

Budbelopp under 10 000 kr höjs med 100 kr per bud och budbelopp som överstigit 10 000 kr höjs med 1000 kr per bud.

På sidan ‘Bevakningar’ kan du hålla koll på dina favoritobjekt och följa budgivningar live för flera objekt samtidigt.

 

På vaxxa.se har vi gjort det möjligt för dig att både buda och bevaka från samma plats, vilket är unikt för vår plattform.

 

För att lägga till objekt i din bevakningslista, kan du antingen lägga ett bud eller klicka på hjärtat på den auktion du vill bevaka. Som inloggad hittar du sidan i menyn.

Nej. Alla bud är bindande.

 

Läs därför objektsbeskrivningen noggrant och kontakta oss om du har några frågor innan du lägger bud. 

För varje auktionsobjekt finns en nedräkning till det angivna datumet och klockslaget då nedräkningen till avslutstiden börjar. På alla auktioner tillämpas 3-minutersregeln, vilket innebär att budgivningen förlängs om någon lägger ett högre bud än det föregående inom tre minuter från den angivna avslutstiden.

 

Exempel:
Om avslutstiden är kl. 19:00 räknas klockan ner till 19:03. Om inget bud läggs mellan 19:00 och 19:02:59 avslutas auktionen. Annars förlängs budgivningen med ytterligare 3 minuter tills ingen bjuder mer.

Har reservationspriset uppnåtts får säljaren och köparen information om affären via mejl. Köpeavtal med betalningsinstruktioner skickas till köparen och när betalningen har inkommit till Vaxxa får köparen och säljaren varandras kontaktuppgifter för att komma överens om hämtning eller transport. I vissa fall finns det en specifik utlämningsdag – då får köparen information om dag, tid och adress för hämtning.

 

Om det högsta budet inte når upp till det satta reservationspriset för ett objekt, ges den högsta budgivaren ändå en möjlighet att köpa objektet. Den högsta budgivaren får ett mejl där de ombeds att överväga att höja sitt bud. Om den högsta budgivaren svarar på mejlet tar Vaxxa över förhandlingarna om priset med säljaren och fortsätter processen.

Betalning / Hämtning

Om ingen specifik hämtningsdag är angiven måste objektet hämtas inom 7 dagar efter att du har mottagit en mejlbekräftelse från Vaxxa som bekräftar mottagen betalning och inkluderar säljarens kontaktuppgifter.

 

Om objektet inte har hämtats inom 10 dagar har Vaxxa rätt att fakturera dig 750 kr inklusive moms per påbörjad vecka som objektet inte har hämtats efter avslutad auktion. Ytterligare information om detta finns i våra villkor.

Tyvärr erbjuder vi inte transporttjänster som standard. Som köpare ansvarar du för att boka transport med valfri transportfirma i samråd med säljaren. I vissa fall kan vi dock erbjuda frakt mot en avgift, vilket tydligt anges i annonsen.

 

Möjligheten till transport anges i annonserna och är helt upp till säljaren. Säljaren måste kunna emballera eller bistå med lastning för att säkerställa en trygg transport, men detta är inte alltid möjligt för alla objekt.

Undersökningsplikten finns till som en garanti för dig som köpare. Köpare har en rättighet, såväl som en skyldighet, att stämma av skicket utifrån annonsunderlaget vid hämtningen.

 

Du som köpare måste själv kontrollera objektet och göra en självständig bedömning av dess skick. Om objektet inte motsvarar beskrivningen i annonsunderlaget har du rätt att hävda din undersökningsplikt och reklamera köpet. Notera då att objektet inte får tas från platsen.

 

Läs mer om undersökningsplikten i våra villkor.

Vem som ansvarar för ägarbytet beror på om objektet säljs via vår Self-Service eller genom en Auktionsmäklare hos Vaxxa.

 

  • Om annonsen markerar “Self-Service”: Köpare och säljare ansvarar själva för ägarbytet, vilket sker genom Transportstyrelsens app på plats hos säljaren. Köparen måste ha svenskt körkort, och eventuella skulder eller lån måste lösas av säljaren innan ägarbytet verkställs.

  • Om annonsen markerar “Vaxxa Auktionsmäklare”: Vaxxa hanterar ägarbytet för registrerade fordon digitalt mot Transportstyrelsen. Vi kontrollerar även att inga skulder eller lån överförs från tidigare ägare. Vid ägarbytet kan en kostnadsfri månads prova-på-försäkring erbjudas för fordon som är yngre än 15 år inom vissa fordonskategorier.

Ja i vissa fall kan detta arrangeras! Du har möjlighet att enkelt ansöka om lånelöfte för det aktuella objektet i varje specifik auktion. Vi samarbetar med Wasa Kredit. 

 

Läs mer här!

 

Tyvärr kan finansiering inte erbjudas för objekt markerade som Self Service, eftersom Vaxxa inte är en del av avtalet mellan köpare och säljare.

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

E-legitimation

Logga in säkert med bl.a. BankID.

Logga in säkert med bl.a. BankID.

International Login

Open to users outside of Sweden.

Open to users outside of Sweden.

Create Account

Open to users outside of Sweden.

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se Endast svenska och finska företag eller privatpersoner kan sälja på Vaxxa.se.

If you are located outside of Sweden, you can login and register with your e-mail and a password. Selling is only available to Swedish and Finnish customers.

Visa original