Vaxxas höjdpunkter 2023

Ett år av betydande förändringar och framgångar präglade Vaxxas resa genom 2023. Från en betydande expansion av mäklarteamet till en fusion som kulminerade i en namnändring på börsen, har året varit fullt av viktiga milstolpar och betydande framsteg.

 

 

Rekrytering av Auktionsmäklare
Inledningen av 2023 markerade en hastig start för Vaxxa med en imponerande rekrytering av 30 auktionsmäklare över hela landet. Det medförde att allt fler som vill ha hjälp med hela försäljningen på Vaxxa har tillgång till en auktionsmäklare i sitt närområde. Med ett rekordintresse för tjänsterna inkom det över 300 intresseanmälningar varav 115 intervjuer genomfördes bara på två månader.

 

Fusion med Augeo Group AB
Efter att ha förvärvats av Augeo Group AB i februari 2022, beslutade företagens styrelser i mars att genomföra en fusion. Detta med anledning att öka synligheten för Vaxxa och agera som en bro mellan företagets verksamhet och dess aktie, vilket attraherar en bredare aktieägarbas.

 

Namnbyte och fusionens genomförande
Fusionen mellan Vaxxa och Augeo Group verkställdes den 27 juni. Bolagsverket registrerade även namnändringen från Augeo Group AB till Vaxxa AB. Detta innebar en officiell handel av bolagets aktier under det nya namnet på Spotlight Stock Market.

 

Lansering av ny IR-hemsida
Efter den framgångsrika fusionen och namnbytet lanserade vi Vaxxas nya IR-hemsida för att förbättra kommunikationen med investerare och intressenter. Genom att tillhandahålla omfattande och aktuell information på ett ställe, underlättar vi för en transparent och informerad dialog.

 

Rekordhöga siffror och positiv prognos
Preliminära siffror för oktober och november släpptes via ett pressmeddelande den 14 december och visade en betydande ökning i intäkter och bruttomarginal. VD Karl Frindberg kommenterade den positiva trenden och framåtblickande förväntningarna inför 2024.

 

 

Vi avslutar året med en stor tacksamhet gentemot våra kunder och önskar alla en glädjefylld jul och ett framgångsrikt nytt år. Vi ser fram emot att fortsätta resan mot fler auktioner och en starkare cirkulär marknad under det kommande året!

 

Vill du läsa mer om Vaxxa som bolag? Besök ir.vaxxa.se

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

E-legitimation

Logga in säkert med bl.a. BankID.

Logga in säkert med bl.a. BankID.

International Login

Open to users outside of Sweden.

Open to users outside of Sweden.

Create Account

Open to users outside of Sweden.

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se Endast svenska och finska företag eller privatpersoner kan sälja på Vaxxa.se.

If you are located outside of Sweden, you can login and register with your e-mail and a password. Selling is only available to Swedish and Finnish customers.

Visa original