Augeo Group uppdaterar om Vaxxas utveckling

Augeo Group uppdaterar Vaxxas utveckling vilket visar på en positivt ihållande trend. Resultatet är del i de strategiska förändringar som skett under andra halvåret 2022.

 

Vaxxa har accelererat den positiva trend som kommunicerades i uppdateringen den 23 april gällande volymökning av orderingången där Vaxxa under perioden januari – maj 2023 uppvisar en tillväxt på 116% i antalet avslut på plattformen. Den positiva utvecklingen kommer som ett resultat av de strategiska förändringar som skett under andra halvåret 2022 och prognosen visar på en ihållande trend.

 

I tillägg till fokuset på orderingången och som ett led av strategin har Vaxxa kraftigt förbättrat bruttomarginalen från 2% till 5.23%. De operativa kostnaderna har minskat med 20% från början av 2023 till utgången av maj 2023 som ett resultat av Vaxxas arbete med kostnadsstrukturen.

 

Den positiva utvecklingen fram till utgången av maj samt den starka och växande marknaden som Vaxxa verkar inom skapar förutsättningar och tilltro till att både tillväxt och lönsamhet fortsätter att öka kraftigt.

 

”Karl Frindberg, VD, kommenterar:

De strategiska förändringar som skett i Vaxxa börjar bära frukt. Vi ser ett större inflöde av objekt som går till avslut med ökade marginaler för oss som företag. Vi gör oss redo för att växla upp volymerna på vår plattform genom ett stort nätverk av auktionsmäklare som är rikstäckande samt i kombination med ett framtida inflöde av konkursauktioner. Vi ser framför oss en ökning i tillväxt och marginal under det resterande året 2023.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Frindberg, VD
070-530 31 23
[email protected]

 

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

E-legitimation

Logga in säkert med bl.a. BankID.

Logga in säkert med bl.a. BankID.

International Login

Open to users outside of Sweden.

Open to users outside of Sweden.

Create Account

Open to users outside of Sweden.

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se Endast svenska och finska företag eller privatpersoner kan sälja på Vaxxa.se.

If you are located outside of Sweden, you can login and register with your e-mail and a password. Selling is only available to Swedish and Finnish customers.

Visa original