Augeo Group AB genomför fusion av helägt dotterbolag Vaxxa AB

Styrelserna i Augeo Group AB och Vaxxa AB har beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.

 

Vaxxa AB är ett helägt dotterbolag till Augeo Group AB. Styrelserna i Augeo Group AB och Vaxxa AB har vid separata styrelsemöten den 20 mars 2023 beslutat att dotterbolaget genom fusion skall gå upp i moderbolaget enligt 23 kap. 28§ aktiebolagslagen.

 

Dotterbolaget skall upplösas så snart registreringsmyndigheten registrerat beslut om tillstånd att verkställa förevarande fusionsplan, vilket förväntas ske i början av juni månad. Vaxxa AB:s tillgångar och skulder kommer i samband med detta att övergå till Augeo Group AB.

 

Efter fusionens verkställande kommer moderbolaget att heta Vaxxa AB. Ny bolagsordning med nytt företagsnamn kommer att antas på en bolagsstämma. Vaxxas kundunderlag och trafik till hemsidorna bedöms öka synligheten för Vaxxa samt agera som en brygga mellan Vaxxas verksamhet och aktien vilket spås attrahera en bredare aktieägarbas.

 

Styrelserna bedömer att fusionen kommer att medföra minskade kostnader, effektivare administration och kraftsamlar organisationen på ett bra sätt för tillväxt.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Frindberg, VD
070-530 31 23
[email protected]

 

Följ det senaste om fusionen på Augeo Groups webbplats: www.augeogroup.se

Att lyfta moms

Lägg bud som företag / Direktköp som företag

Om du är intresserad av att lyfta moms vid en lyckad affär så är det viktigt att du lägger ditt bud/köper som företag/näringsidkare. Moms redovisas då på avtalen som skickas ut.
Om du lägger bud/köper som privatperson så listas inte moms på avtalen.

 

Hur gör jag det?
Du budar/köper som företag genom att se till att det står att du är inloggad som företag i menyn. Det går även att välja i rutan där du lägger bud.

 

Jag kan inte växla till företag
Då innebär det att du inte har skapat ett företagskonto. Skicka ett mail till oss på [email protected] med företagsuppgifterna så ser vi till att registrera detta. 

 

Är det en momsfri försäljning?
Det framgår alltid i samband med priset ifall lyftbar moms finns.

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

Skapa konto

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se

 

Vaxxa.se är tillgängligt för köpare i

Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 

Vaxxa.se är tillgängligt för säljare med svenskt företag eller personnummer.

 

Vaxxa.se is available for buyers in Sweden, Norway, Denmark and Finland

 

Vaxxa.se is only available for sellers in Sweden

Som privatperson kan du vid behov aktivera ett företagskonto i efterhand .

Vill du hantera ett befintligt företagskonto, skapar du ett privatpersonkonto och ber en kollega meddela oss att du önskar tillgång.

Visa original