När köparen bokar transport

När köparen bokar transport

Så funkar det

E-signera inköpsavtal & köpeavtal

Först får du en signeringslänk via sms med ditt inköpsavtal som du ska signera med BankID. Är objektet ett registrerat fordon måste du bifoga ett foto på registreringsbeviset.

 

När vi har mottagit köparens betalning får ni varandras kontaktuppgifter i en betalningsbekräftelse på mejlen. Köparen uppmanas att kontakta dig omgående för att dialog med varandra, komma överens om transportbokningen.

 

Du och köparen får en signeringslänk via sms med köpeavtalet som ni ska signera med BankID. Ni kan kontrollera varandras signaturbekräftelser via samma länk. Därefter ska du lämna ut objektet till transportör / lämna in till postombud.

 

Be om en kvittens av transportören / postombudet för att kunna bekräfta överlämningen till Vaxxa:  För detaljerade instruktioner; läs vidare under punkt “Utbetalning till dig”.

E-signera inköpsavtal & köpeavtal

Först får du en signeringslänk via sms med ditt inköpsavtal som du ska signera med BankID. Är objektet ett registrerat fordon måste du bifoga ett foto på registreringsbeviset.

 

När vi har mottagit köparens betalning får ni varandras kontaktuppgifter i en betalningsbekräftelse på mejlen. Köparen uppmanas att kontakta dig omgående för att dialog med varandra, komma överens om transportbokningen.

 

Du och köparen får en signeringslänk via sms med köpeavtalet som ni ska signera med BankID. 

 

Ni kan kontrollera varandras signaturbekräftelser via samma länk. Därefter ska du lämna ut objektet till transportör / lämna in till postombud.

 

Be om en kvittens av transportören / postombudet för att kunna bekräfta överlämningen till Vaxxa.

Transportbokning & utlämning

Du och köparen ska i dialog med varandra, komma överens om detaljerna kring transportbokningen. Det är köparens ansvar att boka transporten och bistå dig med eventuell fraktsedel och dylikt. Det är ditt ansvar att emballera objektet för en säker frakt.

 

Objektet anses som godkänt av köparen när köpeavtalet är undertecknat och i samband med att överlämning till transportfirma/postombud sker. 

 

Kom ihåg att be om en kvittens av transportören eller postombudet! 

Transportbokning & utlämning

Du och köparen ska i dialog med varandra, komma överens om detaljerna kring transportbokningen. Det är köparens ansvar att boka transporten och bistå dig med eventuell fraktsedel och dylikt. Det är ditt ansvar att emballera objektet för en säker frakt.

 

Objektet anses som godkänt av köparen när köpeavtalet är undertecknat och i samband med att överlämning till transportfirma/postombud sker. 

 

Kom ihåg att be om en kvittens av transportören eller postombudet! 

Ägarbyten av fordon

Om objektet är registrerat i det svenska fordonsregistret ska du fota av Del 2 av registreringsbeviset och bifoga bilden vid e-signeringen av inköpsavtalet.

 

Vi behöver registreringsbevisets kontrollnummer för att verkställa ägarbytet elektroniskt mot Transportstyrelsen.

 

Kontakta Vaxxas kundsupport vid utlämningen, så ställer vi över fordonet på nya ägaren. Kom ihåg att vi inte har öppet supporten på kvällar och helger.

Ägarbyten av fordon

Om objektet är registrerat i det svenska fordonsregistret ska du fota av Del 2 av registreringsbeviset och bifoga bilden vid e-signeringen av inköpsavtalet.

 

Vi behöver registreringsbevisets kontrollnummer för att verkställa ägarbytet elektroniskt mot Transportstyrelsen.

 

Kontakta Vaxxas kundsupport vid utlämningen, så ställer vi över fordonet på nya ägaren. Kom ihåg att vi inte har öppet supporten på kvällar och helger.

Utbetalning till dig

Fota av transportkvittensen och bifoga bilden i samband med e-signeringen av köpeavtalet eller mejla in kopian till [email protected].

 

Vi betalar ut köpesumman för objektet när vi fått in kvittenskopian av dig och när vi sett att du och köparen har undertecknat avtalen. Vi får era signeringsbekräftelser per automatik. 

 

Vid försäljning till privatperson utbetalas köpesumman 14 dagar efter utlämning. Vid försäljning till företag sker utbetalning inom några dagar efter utlämning, när Vaxxa erhållit underlaget.

Utbetalning till dig

Fota av transportkvittensen och bifoga bilden i samband med e-signeringen av köpeavtalet eller mejla in kopian till [email protected].

 

Vi betalar ut köpesumman för objektet när vi fått in kvittenskopian av dig och när vi sett att du och köparen har undertecknat avtalen. Vi får era signeringsbekräftelser per automatik. 

 

Vid försäljning till privatperson utbetalas köpesumman 14 dagar efter utlämning. Vid försäljning till företag sker utbetalning omgående efter utlämning, när Vaxxa erhållit underlaget.

Villkor

Mer information om dina rättigheter och skyldigheter i samband med affären – hittar du i villkoren nedan. Tillhör objektet ett konkursbo gäller särskilda köpvillkor.

 

Villkor för privatperson
Villkor för företag

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

E-legitimation

Logga in säkert med bl.a. BankID.

Logga in säkert med bl.a. BankID.

International Login

Open to users outside of Sweden.

Open to users outside of Sweden.

Create Account

Open to users outside of Sweden.

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se Endast svenska och finska företag eller privatpersoner kan sälja på Vaxxa.se.

If you are located outside of Sweden, you can login and register with your e-mail and a password. Selling is only available to Swedish and Finnish customers.

Visa original